Bring Your Own Device (BYOD)

 ønsker sammen med Dell velkommen til spennende frokostseminar 29. august

Seminaret belyser konsekvensene dette får for sikkerhet, mobilitet, administrasjon og ikke minst kostnader for drift av klientplattformen.

Live Demo av VMware View 5.1

Arbeidsgiveren har i stor grad standardisert og begrenset hvilke type maskiner og arbeidsredskap de ansatte skal ha tilgang til. Ved å standardisere har man begrenset kostnadene og sørget for maksimal sikkerhet rundt sluttbrukerne. Denne måten å administrere brukerne på er i ferd med å endre seg.

  • Brukerne ønsker støtte til den arbeidsformen de selv foretrekker å benytte seg av.
  • De stiller større krav til tilgjengelighet og individuelle tilpasninger.
  • Nettbrett og en flora av løsninger for sluttbrukerne, gir IT-drift til dels store utfordringer.

Ved hjelp av VMware View 5.1 og virtuelle arbeidsflater kan man ta kontroll over brukernes skrivebord, forenkle administrasjonen og øke sikkerheten. Samtidig gir man brukerne friheten til å velge.

Når: 29.8.2012 Kl: 08:30-12:00 Sted: GrønnIT sine lokaler Adresse: Storgata 19, 0184 Oslo