Effektiv databeskyttelse med deduplisering

ønsker sammen med Dell velkommen til spennende frokostseminar 6. september

Man blir ofte spurt om man har backup. Den korrekte problemstillingen bør være om man har «restore»? Hvor lang tid tar det å gjenopprette IT-tjenestene ved større katastrofer?
Meld deg på HER!

Live Demo av Dell DR4000

 

Om din IT-avdeling har det som IT-avdelinger flest, dobles mengden data som skal administreres hver 18 måned. Hvis man multipliserer dette med 10, så får man et grovt estimat på hvilke datamangder man sitter med om 5 år.

  • Dell DR4000 er etter vår erfaring den mest fleksible og effektive dedupliserings-enheten i markedet for både backup og restore.
  • Våre løsninger er de eneste i markedet som faktisk automatisk gjør egne restore tester, og verifiserer at backupdata er konsistente.
  • Dedulisering kan gi raskere gjenoppretting ved å redusere behovet for diskplass og båndbredde ved replikering mellom flere lokasjoner.
  • GrønnIT har lang erfaring med å lage kostnadseffektive løsninger for backup ut av huset

Når: 6.9.2012 Kl: 08:30-12:00 Sted: GrønnIT sine lokaler Adresse: Storgata 19, 0184 Oslo