Backup ut av huset

Det har blitt et større fokus blant kunder når det gjelder å sikre sine data i forhold til større og uforutsette hendelser det siste året. Dette kan for eksempel være brann, vannlekkasjer eller enda mer dramatiske hendelser.

  • GrønnIT har lang erfaring med å lage kostnadseffektive løsninger for backup ut av huset. Vi tilbyr både enklere løsninger basert på leverandør-spesifikke Appliance bokser, men også et eget konsept der man unngår å binde seg til spesifikke produsenter.
  • Den siste løsningen er svært kostnadseffektiv og baserer seg på billig disk. Denne løsningen er blant annet implementert av GrønnIT hos en større internasjonal kunden.
  • GrønnIT kan tilby å hoste backupdata i eget datasenter. Ved eventuelle katastrofer kan våre konsulenter bidra til å gjenopprette IT-tjenester på alternativ lokasjon.