Microsoft kompetanse

GrønnIT har egne løsningsarkitekter, rådgivere og senior konsulenter for implementering av Microsoft løsninger. 

  • Hyper-V vinner stadig terreng, spesielt i SMB markedet, og som spesialister på virtualisering er det naturlig for oss og også ha ekspertkompetanse innenfor dette området.
  • Exchange er også et viktig område for oss. Våre konsulenter har lang erfaring og har foretatt store Exchange migrering.
  • Vi sitter også inne med spesial kompetanse innenfor områdene AD, SharePoint, TMG og UAG.