Sikring av data

Man blir ofte spurt om man har backup. Den korrekte problemstillingen bør være om man har «restore»? Hvor lang tid tar det å gjenopprette IT-tjenestene ved større katastrofer?

  • Våre løsninger er de eneste i markedet som faktisk automatisk gjør egne restore tester, og verifiserer at backupdata er konsistente.
  • Man kan legge tilbake en totalhavarert tjeneste i løpet av få minutter uavhengig av serverens størrelse og mengde backupdata.
  • Veeam Backup & Replication er laget for virtuelle miljøer og regnes som en av de ledende aktørene på backup av VMware sin virtuelle plattform. Veeam støtter nå også Hyper V både når det gjelder backup og overvåking.