Veien til Skyen

IT er for de fleste bedrifter et viktig verktøy for å utføre kjernevirksomheten på en effektiv og kostnadsbesparende måte. Mange bedrifter har ikke nødvendigvis ønske om å sitte med dype kunnskaper om IT-teknisk infrastruktur, men er opptatt av effektive tjenester for kundene sine.

Microsoft sin 365 løsning er et eksempel på en skytjenste som de fleste har hørt om. Her kan man blant annet kan få tjenesteutsatt mailsystemet og betale et mindre beløp pr ansatt hver mnd for bruken. 35 % av all Exchange-mail håndteres allerede i dag av Microsoft sine skytjenester i følge Microsoft selv.

Slike eksempler og erfaringer med at skytjenester fungerer, gjør at veldig mange bedrifter vurderer å kjøpe flere av IT-tjenestene sine eksternt. Likevel er det mange som sitter med enda flere spørsmål enn svar, selv etter at en slik strategi er lagt for selskapet. Noen av de spørsmålene GrønnIT kan hjelpe deg å besvare er:

  • Skal man sette ut alt sammen, eller deler av infrastrukturen?
  • Hvilke leverandører finnes der ute og hva fungerer best?
  • Hva med SLA?
  • Er applikasjonene mine egnet for skytjenester?
  • Hva med sikkerhet, overvåking, backup og restore?
  • Hvilke leverandører bør vi velge?
  • Hva koster dette, og hvilke faktorer påvirker kostnadene?
  • Hva med prosjektplan, gjennomføring, testregime osv?