Live demo av MS Direct Access

Direct Access er en måte å forlenge bedriftens nett til alle klienter som er tilkoblet internett.

GrønnIT har ekspertkompetanse på Direct Access og tar gjerne et uforpliktende møte med live demo

 

Hva er nytt i Windows 2012 Direct Access:
  • Direct Access ble lansert sammen med Windows 2008 R2. Det var da komplisert å sette opp, og det stilte mange krav til nettverk og infrastruktur.
  • I Windows 2012 sin Direct Access så har mye blitt forenklet. Det gjør at inngangsterskelen er blitt veldig lav.
Litt om hvordan Direct Access fungerer:
  • Direct Access er den ultimate VPN-løsning for å få kontakt med bedriftens nett. Målet med Direct Access er å forlenge bedriftens nett til maskiner som er tilkoblet internett.
  • Direct Access er en sømløs VPN-forbindelse. Brukeren vil oppleve å være i bedriftsnettet uansett hvor i verden maskinen befinner seg.
  • Når en klient starter så vil det etableres en tunnel så fort maskinen er tilkoblet internett. Dette skjer automatisk og uten noen form for brukerinteraksjon.
  • IT-avdelingen har nå full kontroll over alle remote maskiner i nettverket. Man kan nå pushe ut group policies, fjernstyre og konfigurere alle maskiner uansett om de er lokalt eller utenfor huset.