GrønnIT har vunnet konsulentavtale med Oslo Kommune

GrønnIT har som eneste underleverandør til Capra Consulting vunnet en rammeavtale på konsulent innenfor IKT-arkitektur i Oslo Kommune. Capra Consulting og GrønnIT har en meget god faglig match og vi ser fram til et godt samarbeide med Oslo kommune.

Rammeavtalen går over 2+1+1 år og er innenfor følgende områder:

 • Overordnet etablering av felles IKT-arkitektur
 • Konsolidering/standardisering
 • Citrix
 • Virtualiserte miljøer
 • Operasjonalisering av arkitekturprinsipper
 • IKT-sikkerhet, herunder risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Sentralisering av drift
 • Databaser
 • Vurdering av virksomhetsmessige behov
 • Informasjonsflyt og prosesser
 • Etablering av avansert IKT-arkitektur
 • Migreringsplanlegging
 • Systemarkitektur
 • Sikkerhetsarkitektur
 • Driftsarkitektur
 • Dokumentasjon av IKT-arkitektur
 • Microsoft Infrastruktur
 • Nettverk