GrønnIT vinner avtale med Statens Lånekasse for Utdanning

GrønnIT har vunnet avtale om konsulentbistand med Statens Lånekasse for Utdanning. Oppdraget varighet er fra 27.05.2013-31.5.2013 med mulighet til forlengelse i inntil 12. mnd.

Driftsarkitekten skal bistå innenfor områder som:

  • Design av dagens driftsløsninger på basis IT infrastruktur med vekt på: dataromstjenester, Citrix, VMware, serverdrift, nettverk med sikkhetssoner og klienthåndtering.
  • Gjennomgang og forbedringer av kravspesifikasjoner.
  • Evaluering av leverandører og løsningsforslag.
  • Deltagelse i etableringsprosjektet.