GrønnIT vinner rammeavtale med Oslo Kommune

Etter få mnd. med fokus på lagring har GrønnIT allerede levert over en halv petabyte med lagringsplass til sine kunder.

GrønnIT har vunnet en rammeavtale med Oslo Kommune – Anskaffelse av SAN/datalagring i UDA (36-UDE-2012) – Rammen for avtalen anslås å ligge i størrelsesorden opp mot 4 millioner kroner. Vi har også levert lagring til en rekke andre kunder som et resultat av siste måneders fokus.
GrønnIT signerte nylig en større avtale med Varanger Kraft på lagringssystemer og programvare for backup.

I tillegg til dette har GrønnIT levert 2 lagringssystemer til Schibsted IT og er nå i ferd med å levere et tredje system.
Når det gjelder andre kunder som har fått større eller mindre leveranser fra GrønnIT kan vi nevne SBS Discovery Norway (TVNorge), Toxic, Keystep og ITData.