GrønnIT ønsker velkommen til ny Administrerende direktør.

Det er en glede å ønske Anders Thulin Røkke velkommen som ny Administrerende direktør i GrønnIT. Anders startet i stillingen 1 juni og kommer fra Crayon AS, der han de siste 5 årene har hatt ulike lederstillinger. Anders har lang erfaring med salg av kompliserte infrastruktur løsninger som vil gi nye muligheter til det allerede gode miljøet i GrønnIT.

Hvorfor starter du i GrønnIT Anders?

Når muligheten til å bygge opp et fagmiljø på kompliserte infrastrukturtjenester kom, som skal spesialisere seg på rådgivning og implementering av morgendagens skytjenester, fra Microsoft og VMware, måtte jeg bare takke ja sier Anders Thulin Røkke. Videre er kompetansen i selskapet meget godt kjent, og jeg gleder meg til å bygge videre på kulturen og sette min farge på selskapet.

Stikkord hvor GrønnIT er fagspesialister på:

  • Skytjenester og applikasjonstilpassing mot Microsoft og VMware.
  • Hypervisor fra Microsoft og VMware
  • Software Defined Storage
  • Software Defined Network
  • Hypcerconverged Infrastructure