Nytt frokostseminar

Dette frokostseminaret handler om Effektiv databeskyttelse med deduplisering.
Vi kjører også live demo med Dell sin DR4000.

Seminaret ble holdt 6.9.2012