Til alle våre kunder – GrønnIT har DnB som ny bankforbindelse fra 1. mars 2012

GrønnIT har flyttet sin regnskapstjeneste fra Kristiansand til Oslo. I den forbindelse har vi samtidig byttet bank og dermed også bankkontonummer. Det nye bankkontonummeret er fullt operativt. Vi vil i en periode framover gjøre alle våre kunder oppmerksomme på dette på våre utsendte fakturaer.

Ved behov for ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med undertegnede.