Servervirtualisering

Flere av våre konsulenter har jobbet med servervirtualisering siden VMware lanserte sine første løsninger for over 10 år siden.

  • Vi har ekstrem spisskompetanse innenfor dette området og har jobbet med alt fra mindre installasjoner i det offentlige og private, til de største installasjonene i Norge.
  • Hyper-V er også blitt mer aktuelt, og vi merker store interesse i markedet. GrønnIT kan tilby kompetanse også innenfor dette området.
  • GrønnIT har vært med på å etablere en av de første internasjonale Cloudløsningene for IaaS (Infrastructure as a Service) på VMware sin plattform.
  • Våre arkitekter har igjennom praktisk erfaring tilegnet seg god kompetanse også innenfor dette komplekse området og bidrar gjerne i denne typen prosjekter.